maanantai 9. joulukuuta 2013

Laki maavoimien sotilasarvoista

Suomen suuriruhtinaallisen oikeustasavallan yleisliittolaisten siniristilipun kaartin sota- ja puolustusvoimien paremmaksi järjestämiseksi olemme me, Suomen suurruhtinas, Puolanmaan zsaari, Alankomaiden valtionhaltija, Ylä-Voltan shogun, Ankkalinnan kunniapormestari yms. armollisesti säätäneet tämän lain.

1. luku

1 §

Jokaisella yleisliittolaisten siniristilipun kaartin sota- ja puolustusvoimien maavoimien palveluksessa tahi reservissä olevalla on sotilasarvo.

2 §

Yleisliittolaisten siniristilipun kaartin sota- ja puolustusvoimien maavoimien henkilökunta jakautuu sotilasarvon perusteella kolmeen osaan. Käskyvaltaa käyttävät upseerit ja aliupseerit. Aliupseereja alempiarvoisista, joita taantumuksellisen heteronormatiivisuuden aikana nimitettiin erheellisesti miehistöksi, käytetään yleisnimikettä taisteluhenkilö.


2 luku

1 §

Maavoimien taisteluhenkilöiden sotilasarvot ovat arvojärjestyksessä seuraavat:

värvätty

alokas

toisen luokan sotahenkilö

ensimmäisen luokan sotahenkilö

ylisotahenkilö

rynnäkköhenkilö

jääkäri

ylijääkäri

superjääkäri

jefreitteri

peitsikorpraali

korpraali

korpraalipäällikkö


2 §

Aliupseerien sotilasarvot jakautuvat kolmeen osaan.


Aliupseerioppilaat:

nuorempi aliupseeri

aliupseeri

plutoona-aliupseeri

eskadroona-aliupseeri


Kersantit:

furiiri

ylifuriiri

alikersantti

kersantti

ylikersantti

esikuntakersantti

tykkikersantti

mestarikersantti

ensimmäinen kersantti

mestaritykkikersantti

mestaripäällikkötykkikersantti

kersanttimajuri

kersanttiluutnantti

prikaatinkersantti

superkersantti


Vääpelit:

alivääpeli

kontravääpeli

varavääpeli

vääpeli

ylivääpeli

megavääpeli

sotilasmestari

mestaripäällikkö

suurmestari


3 §

Maavoimien upseerien sotilasarvot ovat seuraavat:

upseerioppilas

upseerikokelas

varavänrikki

kenttäpappi

vänrikki

kornetti

faanjunkkari

varaluutnantti

aliluutnantti

kenttärovasti

insinööriluutnantti

lääkintäluutnantti

luutnantti

yliluutnantti

kapteeniluutnantti

luutnanttieversti

luutnanttimajuri

prikaatinluutnantti

divisioonanluutnantti

armeijakuntaluutnantti

armeijaluutnantti

rintamaluutnantti

ikiluutnantti

varakapteeni

alikapteeni

kenttäpiispa

insinöörikapteeni

lääkintäkapteeni

kapteeni

ratsumestari

alimajuri

kenttäarkkipiispa

tampuurimajuri

majuri

majurimajuri

sotaviskaali

kenttäkardinaali

sotilasmufti

everstikenraali

everstieversti

everstimajuri

everstikapteeni

kenttäpaavi

taisteluprofeetta

insinöörieverstiluutnantti

lääkintäeverstiluutnantti

everstiluutnantti

taistelupaavi

insinöörieversti

diplomieversti

lääkintäeversti

prikaatineversti

maihinnousupaavi

hypnohammaslääkäri

eversti

suureversti

Kenraalit

rintamankenraali

armeijaryhmänkenraali

armeijankenraali

armeijakunnankenraali

divisioonankenraali

prikaatinkenraali

rykmentinkenraali

pataljoonankenraali

komppaniankenraali

joukkueenkenraali

ryhmäkenraali

partiokenraali

kenraalimarsalkka

kenraalikenraali

kenraalikuvernööri

kenraalieversti

kenraalimajuri

kenraalikapteeni

kenraaliluutnantti

kenraalivänrikki

kenraali

marsalkka

sotamarsalkka

suurmarsalkka

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti